ONZE MISSIE

De Klinkaard biedt gespecialiseerde zorg op maat voor doven en slechthorenden met of zonder bijkomende ondersteuningsnood. We geloven dat toegankelijke communicatie en verbondenheid leiden tot een gelukkig leven. We stellen ons ook in Vlaamse Gebarentaal graag aan je voor. We werken nog hard aan onze website. Binnenkort zal elk thema en onderdeel van deze website ondersteund worden door filmpjes in Vlaamse Gebarentaal.

Visie

De Klinkaard wil een open huis zijn voor iedere dove of slechthorende persoon met en zonder bijkomende ondersteuningsvraag. Een huis waar bewoners, dagbesteders, netwerk, logés, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in verbondenheid samenleven en werken. Bij ons staat een warm en gastvrij karakter centraal.

Lees meer

Historiek & Toekomst

In 1984 wordt in het voormalige Capucijenklooster een voorziening opgericht voor volwassen dove en slechthorende personen met bijkomende handicaps. In 1986 wordt dit de vzw Huize Zonnelied. In 1987 werd het klooster en grond met subsidies gekocht van de paters Capucijnen, wel door de verwante vzw Infodo. Enige tijd later werd de bijhorende kerk geschonken aan de vzw Infodo. De voorziening kreeg mettertijd een erkenning voor 3 plaatsen tehuis werkenden, en 21 plaatsen bezigheidstehuis, waarvan 6 plaatsen nursing.

Lees meer