Waarom dan wel? In de eerste plaats vraagt zorgzaam en deskundig begeleiden heel wat tijd en energie. Bijkomende hulp is dan altijd welkom. Maar er is veel meer: vrijwilligers brengen een stukje samenleving binnen, een beetje extra vriendschap. En voor bewoners die vaak niet zo mobiel meer zijn, of zelf geen familie meer hebben, is dat een grote verrijking. Wij geloven ook dat vrijwilligers zelf rijker worden van een engagement voor onze bewoners. We willen  samen met elke vrijwilliger die zich aandient zoeken welke talenten het best kunnen ingezet worden.

Waarvoor zoeken wij vrijwilligers?

  • Sommige bewoners hebben geen of weinig familie en externe contacten. Voor hen is iemand die een beetje exclusief voor hen aandacht heeft een bijzondere ervaring.
  • Uitstappen zijn soms moeilijk te realiseren met alleen de begeleiders die op dienst zijn. Een beetje extra hulp maakt dat dit wel mogelijk wordt.
  • We hebben een fijne en gevarieerde atelierwerking overdag. Inbreng van vrijwilligers zou heel wat extra ideeën en creativiteit kunnen inbrengen.